Evocatie 2013

Maarten Van Rossum kwam naar Malle...
Historisch schouwspel "De legende van het Klokkeven"

Op 27 en 28 september 2013 bracht Mallifique haar laatste schouwspel dat zich afspeelde in 1542, de periode van de Middeleeuwen. In deze periode trok de krijgsbende van Maarten Van Rossum door onze streek. Het woeste huurlingenleger van ‘Zwarte Maarten’, zoals hij ook genoemd werd, trok doorheen de ‘Stille Kempen’, plunderde er kloosters en kerken en zaaide overal dood en vernieling. Als het leger van Maarten Oostmalle naderde, probeerden de inwoners die konden nog tijdig met hun ganse ‘hebben en houden’ weg te trekken. Op datzelfde moment had de pastoor, samen met enkele dorpsgenoten, de bronzen klok uit de kerktoren gehaald en op een kar geladen. Ze wilden vermijden dat het symbool van hun katholieke geloof geplunderd en omgegoten tot een kanon zou worden. Met klok en al vertrokken ze vanuit het centrum van Oostmalle in de richting van Sint-Lenaarts. Voor de dorpelingen die niet meer tijdig weggeraakten, was helaas het einde nabij... Het leger van Maarten was ongenadig, er werd geroofd, verkracht en afgeslacht. Bijna niemand werd gespaard, hutten gingen in vlammen op en de groep van Maarten nam de overblijvende huisjes in beslag. Tot plots de rovers in het zand de diepe sporen van een kar opmerkten. Tot hun ongenoegen beseften ze dat de grootste en belangrijkste buit er vlak voor hun komst vandoor moest zijn gegaan. Gretig zetten ze de achtervolging in.... Wat volgde, is wat wij nu in Malle kennen als de legende van het Klokkeven. Mallifique heeft dit met honderden ridders en figuranten in een groot openluchtspektakel uitgebeeld in het Domein de Renesse in Oostmalle eind september 2013.  

Klik hier om de foto's van de voorbije evocatie te bekijken.